Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 8/2019

Jäsenkirje 8/2019

13.06.2019 Jäsenkirjeet

Uuden hallituksen listalla on useita työelämää koskevia uudistuksia

Maan hallitus on aloittanut virallisesti toimintansa. Eduskunnassa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua hallitusohjelman sisällöstä.

Hallitusohjelma vahvistaa selkeästi kolmikannan roolia edelliseen hallitukseen verrattuna. Useissa hallitusohjelman kohdissa todetaankin, että maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt yhdessä valmistelevat ja selvittävät erilaisia niiden vastuualueille kuuluvia asioita.

Hallituksen uudistuslistalla ovat muun muassa perhevapaat. Myös yhteistoimintalakia on tarkoitus muuttaa ja sisällyttää hallintoedustuslain henkilöstöä koskevat yhteistoimintalakiin.

Paikallista sopimista on tarkoitus edistää säädösteitse, vaikka vastuuta annetaan myös työehtosopimusosapuolille.

Vuosilomalain uudistus on tarkoitus toteuttaa hallituskauden aikana.

Vaikka vaihtelevaa työaikaa koskeva (ns. nollatuntisopimus) säännös tuli voimaan noin vuosi sitten, säätelyä tullaan hallitusohjelman mukaan edelleen tiukentamaan. Tiukahkoa vääntöä aiheuttanevat myös palkka-avoimuuteen ja samapalkkaisuuteen liittyvät selvitys- ja määrittelytehtävät.

Työmarkkinoihin liittyvien tavoitekirjausten lisäksi varsin tuttu aihe jatkuu. Soteuudistus toteutetaan maakuntapohjaisesti, mutta palvelutuotannon järjestäjä - tuottaja -määrittelyitä erityisesti kuntia koskien tehdään myöhemmin.

Tulevan syksyn agenda Avaintan puolella näyttää tutulta: keväällä käytäviin työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen aloitetaan intensiivisemmin heti syyskauden alettua.

Ennen syksyä on kuitenkin aika rauhoittua kesän viettoon. Avaintan henkilökunta toivottaa rauhallista ja mukavaa kesää!

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Työnantaja: ilmoita työntekijän ansiotulot tulorekisteriin

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot

1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Myös esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2021 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien:

  • Verohallinto
  • Kansaneläkelaitos (Kela)
  • Työllisyysrahasto
  • Työeläkelaitokset
  • Eläketurvakeskus (ETK)

Vuonna 2020 mukaan tulevat mm. Kunnat, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

Perustietoa tulorekisteristä >

Tietojen ilmoittaminen, kun tulonsaaja on vakuutettu JuEL:n mukaan >

Tulorekisteri yhdistyksille >

Koulutus- ja esitysmateriaaleja tulorekisteristä >

Tulorekisterin tulevat tapahtumat >

Webinaari muuttuneista vuosilomamääräyksistä

AVAINTESin vuosilomaluvun määräyksiä muutetaan 1.4.2019 voimaan tulleiden vuosilomalain muutosten vuoksi.

Avainta järjestää vuosilomaluvun muutoksista lyhyen webinaarin tiistaina 18. kesäkuuta 2019 klo 12.00–13.00.

Webinaari on jäsenorganisaatioille ilmainen.

Lue lisää >

Syksyn koulutukset

Syksyn koulutuksiin voi nyt ilmoittautua. Syyskaudella järjestettävät koulutukset ovat:

Muista merkitä myös 7. marraskuuta järjestettävä Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari kalenteriisi.

Kesän aukiolot

Toimistomme on suljettuna 22.-28. heinäkuuta.

Toivotamme jäsenillemme hyvää ja rentouttavaa kesää!