Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 2/2019

Jäsenkirje 2/2019

25.01.2019 Jäsenkirjeet

Huom: Jäsenkirje 2/2019 liitteineen on lähetetty jäsenillemme postitse 25.1.2019.

Perustietojen ilmoittaminen jäsenmaksun 2019 laskentaa varten

Avaintyönantajat AVAINTA ry pyytää jäsenmaksun laskentaa varten tietoja yhteisönne palveluksessa vuonna 2018 olleiden työntekijöiden määrästä sekä palkkasummasta, liite 1. Toimintansa aloittava jäsenyhteisö ilmoittaa tilinpäätöstietojen vielä puuttuessa vastaavat talousarviotiedot.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy hallituksen päättämänä prosenttina jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden edellisen vuoden palkkasummasta, kuitenkin aina
vähintään hallituksen päättämä vähimmäismäärä. Jäsenmaksutiedote on liitteenä 2. Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksun vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen. Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Jäsenmaksun perusteena oleva henkilömäärä ja palkkasumma

Jäsenmaksun laskentaa varten jäsenyhteisöjä pyydetään ilmoittamaan palveluksessaan 31.12.2018 olleiden työntekijöiden lukumäärä sekä näiden palkkasumma. Palkkasummalla tarkoitetaan jäsenyhteisön verottajalle ilmoittamaa 31.12.2018 työntekijöiden bruttopalkkasummaa mukaan lukien luontoisedut. Kokous- yms. palkkioita ei oteta huomioon. Toimintansa aloittava jäsenyhteisö ilmoittaa vastaavat talousarviotiedot.

Täytetty ja allekirjoitettu lomake pyydetään palauttamaan 24.2.2019 mennessä joko postitse osoitteeseen Avaintyönantajat AVAINTA ry, taloussuunnittelija Mika Huuskonen, Toinen linja 14, 00530 Helsinki, tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen
mika.huuskonen ( at ) kt.fi.