Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Avaintassa saavutettiin neuvottelutulos

Avaintassa saavutettiin neuvottelutulos

13.02.2018 Uutiset

Avaintyönantajat AVAINTA ry ja palkansaajajärjestöt pääsivät tänään 13.2.2018 neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkankorotusten kokonaiskustannusvaikutus sopimuskaudelle on 3,46 prosenttia.

Sopimuskauden ensimmäinen korotus toteutetaan 1.5.2018. Korotus on 25 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella. Korotukset maksetaan niin kutsutun sekalinjan mukaan.

Sopimuskauden toinen yleiskorotus toteutetaan 1.4.2019 alkaen. Korotus on tuolloin 1,2 prosenttia, jolloin työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella.

Palkkaryhmittelyliitteen 1 vähimmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti 1.5.2018 ja 1.4.2019.

1.1.2019 toteutetaan yrityskohtainen järjestelyerä, joka on 1,0 prosenttia palkkasummasta. Se kohdennetaan ensisijaisesti paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittämiseen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2018 lukuun ottamatta työaikamuutoksia.

Avaintes:n yleistyö- ja toimistotyöaikamääräyksiä muutetaan siten, että ennalta tiedossa oleva ja yllättävä poissaolo (vuosiloma, työloma ja lomautus) vaikuttavat suunniteltavaan työaikaan sekä lisä- ja ylityörajaan. Muutokset tulevat voimaan 4.6.2018.

Työlomia koskevassa luvussa 5 on pidennetty palkallisen isyysvapaan pituus yhdeksään arkipäivään sekä poistettu erityismääräys palkan takaisinperinnästä tilanteessa, jossa työntekijälle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

Nykyinen luku 6 Luottamusmiehet saa uuden nimen luku 6 Henkilöstön edustajat. Tässä luvussa on nyt määräyksiä, jotka koskevat sekä luottamusmiestä, että työsuojeluvaltuutettua.

Ajankäyttömääräyksiä uudistetaan siten, että jollei paikallisesti muuta sovita, luottamusmiesten kiinteä ajankäyttö annetaan taulukon mukaan.

Varaluottamusmies saa oikeuden osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan. Uusien sopimusmääräyksien mukaan allekirjoittajajärjestöllä on oikeus antaa työsuojelu ja -varatyösuojeluvaltuutetulle työsuojelukoulutusta.

Sopimuskaudelle asetetaan työhyvinvointityöryhmä, 0-tuntisopimusten käyttöä selvittävä työryhmä sekä työaikatyöryhmä.

Myös Avaintan opetusalan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos.

Sopimusten voimaantulo edellyttää, että Avaintan ja allekirjoittajajärjestöjen päättävät elimet hyväksyvät neuvottelutuloksen. Avaintan hallitus käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan perjantaina 16. helmikuuta.

Tiedotamme tulevassa jäsenkirjeessä tarkemmin sopimusmuutoksista.