Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 8/2018

Jäsenkirje 8/2018

03.10.2018 Jäsenkirjeet

Rauhallinen syksy?

Tällä hetkellä Avaintan jäsenkentässä on voimassa JHL:n toistaiseksi voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto. OAJ ja Talentia ovat ilmoittaneet aloittavansa vastaavat kiellot tulevana maanantaina 8. lokakuuta. Viimeksi mainittujen toimet kohdistuvat Avaintan jäsenistössä käytännössä päiväkoteihin sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoihin.

Maan hallituksen tiistainen niin sanottua irtisanomislakia koskeva tarkennuskaan ei laukaissut tilannetta – STTK ja JHL ilmoittivat tuoreeltaan, että hallituksen esittämät lievennykset eivät riitä, vaan sen tulee vetää kokonaan pois valmistelusta irtisanomista pienissä yrityksessä koskeva lainvalmistelu. SAK on ilmoittanut, että se päättää perjantaina 5. lokakuuta omista vastatoimenpiteistään. Maan hallitus aikoo viedä asian hallituksen esityksenä eduskuntaan marraskuun aikana.

Kysymyksessä on äärimmäisen ikävä pattitilanne, jossa sijaiskärsijöinä ovat täysin syyttömät yksittäiset työnantajat. Toivottavasti asia ratkeaa mahdollisimman tyylikkäästi. Epäilen asian kuitenkin muuttuneen niin periaatteelliseksi, että kaikki on mahdollista ja tilanteen eskaloitumisen riski on suuri. Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme sekä ohjeistamme työtaisteluihin liittyvissä kysymyksissä.

Työaikalaista hallituksen esitys

Työaikalain uudistus on ollut vireillä pitkähkön aikaa. Noin vuosi sitten päättyneen erimielisen kolmikantavalmistelun ja lausuntokierroksen jälkeen hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudeksi työaikalaiksi 27. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Varsin suuri osa ehdotetuista säännöksistä on sellaisia, että mikäli asiasta on sovittu työehtosopimuksin, kyseisiä määräyksiä saataisiin soveltaa työehtosopimuskauden loppuun saakka.

Esitetyn lain soveltamisala on laaja ja poikkeukset soveltamisalasta on lueteltu tyhjentävästi. Lain ulkopuolella ovat muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstö, jolle on turvattu lain lepoaikoja ja enimmäistyöaikaa vastaava suoja valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Laissa säädettäisiin myös uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä. Joustotyöajassa vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi päättää itsenäisesti. Työnantaja puolestaan määrittelisi tavoitteet ja tehtävät. Järjestely perustuisi työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja se perustuisi erityisesti luottamukseen. Joustotyöaikaa voisi käyttää riittävän itsenäisessä asiantuntijatyössä.

Liukuvan työajan liukumarajoja esitetään pidennettäviksi. Vuorokautisia aamu- ja iltaliukuman rajoja pidennettäisiin nykyisestä enintään kolmesta tunnista enintään neljään tuntiin. Liukuman enimmäissaldot nousisivat myös 40 tunnista 60 tuntiin neljän kuukauden seurantajaksolla. Myös iltaliukuma tulisi mahdolliseksi niin, että työpäivää voisi jatkaa toisessa osassa illalla.

Lakiin ehdotetaan myös työaikapankkia koskevaa säännöstä, joka mahdollistaa työaikapankin perustamisen työpaikoille. Työaikapankin käyttöönottaminen edellyttäisi paikallista sopimusta. Työaikapankkiin voisi kerryttää esimerkiksi liukuvan työajan järjestelmässä saldokertymän ylittävää saldoa, lisä- ja ylityötunteja tai lakiin tai sopimuksiin perustuvia etuuksia sen jälkeen, kun ne on muutettu rahamääräisiksi. Mikäli työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräykset työaikapankkijärjestelmästä, työaikalaissa säädetty työaikapankki on sille vaihtoehtoinen järjestelmä.

Jaksotyön ja säännöllisesti teetettävän yötyön käyttöalaa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Tilapäisen yötyön teettäminen olisi myös sallittua.

Hallituksen esitys sisältää myös lukuisia muita muutosehdotuksia. Työaikalain valmisteluun liittyvät lausunnot ovat olleet poikkeuksellisin erimielisiä. Hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyyn liittyvät mahdolliset lausuntojen antamiset sekä kuulemiset. Tulemme arvioimaan yhdessä KT:n kanssa nyt esitettyjen muutosten vaikutuksia ja mahdollisia korjaustarpeita. Avaintan ja Avaintes:n allekirjoittajajärjestöjen välillä työskentelee työaikaryhmä, jonka yhtenä toimeksiantona on työaikalain muutosten arviointi suhteessa Avaintes:iin.

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Syksyn tapahtumia

Vielä ehdit mukaan syksyn koulutuksiin

Muistathan myös 6. marraskuuta järjestettävän Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaarin. Seminaarikutsu on lähetetty jäsenillemme sähköpostitse. Jos et ole saanut kutsua, ota yhteyttä työmarkkina-asiamies Eija Meripaasiin, eija.meripaasi@avainta.fi

Kaikki tapahtumat >

Kiitos Kuntamarkkinoilla osastollamme käynneille

Syyskuiset Kuntamarkkinat sujuivat jälleen mukavasti ja osastollamme riitti kävijöitä. Kiitos kaikille luonamme vierailleille.

Avainta on mukana markkinoilla jälleen ensi vuonna.

Avaintan osuus Avaintan ja Kevan yhteisessä tietoiskussa Henkilöstökysymykset yhtiöittämistilanteissa on nähtävissä tallenteena.

Kuvassa Avaintan messuosaston seinän taideteos, joka oli Tanja Seppäsen (KT) käsialaa.

Avaintan Kuntamarkkina-osaston seinää koristi Tanja Seppäsen tekemä taideteos, joss huuhkaja nappaa AVAINTES-kirjan.

Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laine kertoo henkilöstökysymyksistä yhtiöittämistilanteissa

Avainta, Keva ja KT pitivät yhteisen tietoiskun Henkilöstökysymykset yhtiöittämistilanteissa Kuntamarkkinoilla 12. syyskuuta. Aikatauluvaikeuksista johtuen Avaintan osuus toteutettiin tänä vuonna videotallenteena, joten Avaintan tietoisku on kaikkien nähtävissä myös jälkikäteen.

Sekä Avaintan että Kevan esitysten materiaalin ja videotallenteen löydät verkkosivuiltamme >