Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 7/2018

Jäsenkirje 7/2018

05.09.2018 Jäsenkirjeet

Työryhmissä valmistaudutaan jo neuvotteluihin

Hyvää alkanutta syksyä,
viime syksyn jäsenkirjeitä hallitseva teema oli sopimusneuvottelut ja niihin valmistautuminen. Vaikka sopimuskautta on jäljellä vielä lähes puolitoista vuotta, neuvottelutoimintaakin käynnistellään.

Osana viime neuvottelukierroksen ratkaisua sovimme järjestöjen kanssa sopimuskaudelle perustettavista työryhmistä. Työhyvinvointi-, työaika- ja ns. nollatyösopimuksia selvittävät työryhmät käynnistyvät syksyn kuluessa. Opetusalan työehtosopimuksen puolella ammattikorkeakoulujen sopimusmääräyksiä selvittävä ryhmä on jo käynnistänyt toimintaansa ja ammattioppilaitoksien vastaava starttaa lähiaikoina.

Työryhmien tarkemmat agendat tullaan määrittämään niiden työn alkaessa, vaikka tietyt suuntalinjat on toki sovittu toimeksiannoissa. Tes-kausien työryhmien yhtenä tarkoituksena on jo ennen sopimuskauden viimeistä voimassaolopäivää hahmottaa ja mahdollisesti jopa laskea erilaisten sopimusmuutosten kustannusvaikutuksia. Työryhmissä ei sovita sitovasti mistään, vaan niistä tulee tietynlaisia pitkälle vietyjä aihioita, jotka ovat osakokonaisuuksia varsinaisissa neuvotteluissa.

Muodostamme työnantajan taustaryhmiä työryhmäneuvottelijoidemme tueksi, kun toimeksiannot, agendat ja aikataulut syksyn edetessä tarkentuvat.

Tilastokysely käynnistyy pian – muistathan vastata

Neuvottelutoimintaan liittyy keskeisesti tutkimustoiminta, jonka kautta sopimusmuutosten ja -korotusten kustannusvaikutuksia arvioidaan. Tilastokeskus kerää lokakuussa Avaintan palkkatilastot vuodelta 2018. Kohtapuolin käynnistyvä tilastokysely on toinen tilastokeskuksen toteuttama.

Ensimmäisellä kerralla vastausprosentti nousi merkittävästi, kun 93 prosenttia jäsenyhteisöistämme vastasi. Tämä lisäsi keskitetyn, neuvotteluja tukevan kustannuslaskenta-aineiston kattavuutta ja tarkkuutta. Toivottavasti alkavalla keräyskierroksella saamme vielä suuremman kattavuuden kyselyymme. Jokaisen jäsenyhteisön vastaukset ovat tärkeitä.

Avaintes:n ja KVTES:n epäpätevyysalennusmääräykset erilaisia

Valtakunnan uutisissa on ollut keskustelua KVTES:iä koskevista, epäpätevyysalennuksiin liittyvistä tulkinnoista ja niihin liittyvistä takautuvista korjauksista. Myös Avaintan jäsenkentästä on tullut kyselyjä siitä, vaikuttaako tuo KVTES:n epäpätevyysalennusta koskeva tulkinta Avaintes:n epäpätevyysalennusta koskevan sopimusmääräyksen tulkintaan. Vastaus on: ei vaikuta. Kysymyksessä on eri työehtosopimuksen eli KVTES:n tulkintaa koskeva ratkaisu.

Vaikka KVTES ja Avaintes ovat monin osin varsin samankaltaisia, niin epäpätevyysalennusta koskevat sopimusmääräykset ovat sisällöltään erilaisia.

Jäljempänä on lista syksyn koulutuksista – toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen jäsenyhteisön edustajia koulutuksissa!

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Tietoja Avaintes:n palkansaajista

Avaintes:n piirissä olevista palkansaajista vajaa kolmasosa on miehiä ja kaksi kolmasosaa naisia. Miehet ovat keskimäärin 44-vuotiaita ja naiset 47-vuotiaita. Miehillä kokoaikatyö on hiukan naisia yleisempää, miehistä kokoaikaisia on noin 90 prosenttia ja naisista 86 prosenttia.

Toimistotyöaika ja yleistyöaika ovat Avaintes:n yleisimmät työaikamuodot, joihin kumpaankin kuuluu yli 40 prosenttia henkilöistä. Jaksotyöajassa työskentelee noin joka kuudes Avaintes:n palkansaaja.

Avaintes:n piirissä olevalle kokoaikaiselle täysipalkkaiselle palkansaajalle maksettiin lokakuussa 2017 keskimääriin noin 2 566 euron henkilökohtaista peruspalkkaa. Erilaiset säännöllisen työajan lisät ovat noin 10 prosenttia Avaintes:n piirissä olevan henkilön kokonaisansiosta. Merkittävin säännöllisen työajan lisä on kokemuslisät, jonka lisäksi maksetaan mm. työaikalisiä.

Ylityö- ja varallaolokorvausten määrä on keskimäärin melko pieni. Säännöllisen työajan ansio oli kokoaikaisella Avaintes:n palkansaajalla noin 2 864 euroa ja kokonaisansio noin 2 917 euroa. Työaikalisien määrä vaihtelee työnantaja- ja toimialakohtaisesti.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämään palkka-aineistoon lokakuulta 2017. Yhteensä aineistossa on edustettuna yli 26 000 Avaintesiä noudattavan kuukausipalkkaisen palkansaajan tiedot. Aineisto on aiempia vuosia kattavampi.

Lisää tilastotietoja löytyy verkkosivuiltamme.

Tule mukaan syksyn koulutuksiin!

Syksyn aikana Avainta järjestää yhteistyössä FCG Koulutuksen kanssa kuusi koulutusta, joihin useimpiin voi osallistua etänä oman koneen välityksellä.

Syksyn koulutukset ovat:

Kaikki Avaintan tulevat tapahtumat löydät verkkosivujemme Koulutukset-osiosta.

Nähdään Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinat järjestetään jälleen 12.-13. syyskuuta Kuntatalolla Helsingissä. Avainta on tuttuun tapaan mukana markkinoilla yhteisosastolla KT Kuntatyönantajien kanssa. Tule tapaamaan asiantuntijoitamme osastollemme K-kerrokseen osastolle E1.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta sisäänpääsy sujuvoituu, jos rekisteröidyt kävijäksi etukäteen tapahtuman verkkosivuilla.