Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 13/2017

Jäsenkirje 13/2017

05.12.2017 Jäsenkirjeet

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö muuttuu merkittävästi 1.1.2018 ja vaikuttaa myös Avaintan sellaisten jäsenyhteisöjen toimintaan, jotka järjestävät toisen asteen ammatillista tai aikuiskoulutusta. Reformin myötä muun muassa koulutusalaluokitus poistuu tutkintorakenteesta eikä lainsäädäntö enää tunne erillistä nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta.

Avainta ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ neuvottelevat paraikaa uusista työehtosopimusmääräyksistä, jotka sopisivat paremmin opettajien reformin myötä muuttuvaan työnkuvaan. Lähtökohtana on kuudessa kunnallisessa oppilaitoksessa ja kahdessa Avaintan jäsenoppilaitoksessa 1.8.2017 paikallisesti käyttöön otettu vuosityöaikakokeilun sopimusmalli. Tämän niin sanotun reforminkestävän mallin on tarkoitus korvata Avaintan opetusalan työehtosopimuksen (AVAINOTES) nykyiset ammatillisia oppilaitoksia koskevat määräykset.

Neuvottelutulokseen pyritään osana tammikuun 2018 liittokierrosta. Avaintan ja OAJ:n yhteisenä tavoitteena on saada uudet sopimusmääräykset voimaan 1.8.2018 alkaen. Siihen asti noudatetaan nykyisiä AVAINOTES:n määräyksiä.

Avainta on lähettänyt tarkempaa ohjeistusta reformista ammatillista koulutusta tarjoaville jäsenilleen.

Vielä ehdit vastata palkkatiedonkeruuseen

Tilastokeskus kerää Avaintan jäsenyhteisöjen ajantasaiset tiedot henkilöstön työsuhteista ja palkkauksesta. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja opettajista. Tiedonkeruu sulkeutuu perjantaina 8.12.

Lue lisää >

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2018 alkaen

Työmatkasta työntekijälle aiheutuvien ylimääräisten menojen korvauksena maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, ateria- ja majoittumiskorvausta sekä päivä-, yömatka- ja kurssipäivärahaa. Osa matkakustannusten korvauksista muuttuu ensi vuoden alussa.

Lue lisää >

Ensi vuoden koulutukset

Nyt voit merkitä vuoden 2018 koulutuspäivät kalenteriisi. Maksullisten koulutusten lisäksi Avainta järjestää maksuttomia, striimattuja tietoiskuja uusista sopimuksista ja työaikalaista. Näiden infotilaisuuksien ajankohdat selviävät myöhemmin ja tiedotamme niistä tulevissa jäsenkirjeissä ja verkkosivuillamme.

15.3. Yhteistoimintamenettelyt-työpaja, Tampere

Päivän aikana käydään läpi erityisesti yhteistoimintamenettelylain (laki yhteistoiminnasta yrityksissä) 6 ja 8 luvun asioita.

20.3. Vuosilomat, webinaari

Koulutus antaa perustiedot vuosiloma-asioista sekä esimiestehtävissä että palkanlaskennassa työskenteleville.

5.4. Työsuhdepäivä esimiehille, Tampere

Esimiehille ja johdolle suunnatussa koulutuksessa syvennytään AVAINTES:n määräyksiin esimiehen näkökulmasta.

25.–27.4. AVAINTA Kevätseminaari, Hki-Tukholma-Hki-risteily

Ensimmäisenä päivänä käsitellään ajankohtaisia, työnantajan kannalta tärkeitä asiakokonaisuuksia ulkopuolisten luennoitsijoiden toimesta. Toisena päivänä Avaintan asiantuntijat keskittyvät ajankohtaisiin teemoihin koskien niin työehtosopimuksen tulkintoja kuin työlainsäädäntöä.

17.5. Työsuhdepäivä, Kuopio

Koulutus on suunnattu erityisesti uusille AVAINTES:n soveltajille, mutta myös kokeneemmat HR-ammattilaiset ovat tervetulleita mukaan. Päivän päätteeksi osallistuja hallitsee työehtosopimuksen keskeisimmät määräykset.

22.5. Paikallinen sopiminen, webinaari

Webinaari on suunnattu erityisesti jäsenyhteisöjen johdolle. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät mitä, miten ja kenen kanssa voidaan Avaintes:n mukaisesti paikallisesti sopia.

6.6. Palkkausjärjestelmän luominen ja kehittäminen, Helsinki + striimi

Suuren suosion saavuttanut koulutuspäivä on suunnattu erityisesti jäsenyhteisöjen johdolle ja henkilöille, jotka rakentavat ja kehittävät palkkausjärjestelmää.

18.9. Yhtiöittämisen henkilöstövaikutukset, webinaari

Koulutus on suunnattu yhtiöiden johdolle ja esimiehille. Koulutuksessa käydään läpi mitä perusteilla olevan yhtiön johdon tulee tietää yhtiöittämiseen liittyvistä henkilöstökysymyksistä.

19.9. Esimiehen kompastuskivet, Helsinki

Esimiehille suunnatussa koulutuksessa keskitytään käytännönläheisesti sopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviin asioihin, joihin esimies työssään törmää.

2.10. AVAINTES:n usein kysytyt kysymykset, webinaari

Koulutuksessa käydään läpi yleisimpiä kysymyksiä liittyen AVAINTES:in palkkaus-, työaika-, vuosiloma- ja työlomamääräyksiin ja se toteutetaan suurimmaksi osaksi kysymys-vastaus -rakenteella.

30.10. Työaikamääräykset, webinaari

Koulutuksessa perehdytään AVAINTES:n työaikamääräyksiin.

21.11. Työsuhdepäivä esimiehille, Helsinki

Esimiehille ja johdolle suunnatussa koulutuksessa syvennytään AVAINTES:n määräyksiin esimiehen näkökulmasta.